Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Firmaidræt Køge

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 i Ravnsborghallen.
Spisning starter kl. 18.00
.

Dagsorden:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  2. Valg af dirigent.
  3. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer det næstkommende år.
  7. Fremlæggelse af budget 2024 til orientering
  8. Valg i henhold til vedtægterne § 9
  9. Eventuelt.

 
I henhold til vedtægterne § 7.3 og § 7.4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet.
 
og
  
Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning, regnskab, evt. forslag, regnskab og budget kan ses på hjemmesiden www.fi-koege.dk fra 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling samt evt. spisning sendes på mail sekretaer@fi-koege.dk senest den 14. marts 2024.

På gensyn


På bestyrelsens vegne
Bjørn Clausen
Formand

formand@fi-koege.dk