Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Firmaidræt Køge
Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 i Ravnsborghallen. Spisning starter kl. 18.00.

Dagsorden:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  2. Valg af dirigent.
  3. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer det næstkommende år.
  7. Fremlæggelse af budget 2023 til orientering
  8. Valg i henhold til vedtægterne § 9
  9. Eventuelt.

 
I henhold til vedtægterne § 7.3 og § 7.4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i
hænde senest 14 dage før mødet.
 
og
  
Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning, regnskab, evt. forslag, regnskab og budget kan ses på
hjemmesiden www.fi-koege.dk fra 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning nødvendig senest lørdag den 25. marts 2023 på mail:
Information@fi-koege.dk.

På gensyn


På bestyrelses vegne
Bjørn Clausen
Formand