Regelsæt

INFO om medlemskab af Firmaidræt Køge Fitness & Motion

 • Adgangskort kan købes via vores hjemmeside.
 • Gratis prøvetime og programlægning bestilles på kontoret eller på mobil 53 53 96 40.
 • Ved køb af medlemskab accepterer man vilkårene i ordensreglerne.
 • Købt medlemskab refunderes ikke.
 • Adgangsnøgle er personlig kan IKKE overdrages til andre.
  Man må ikke selv tage ”gæster” med i ind.
 • Adgangsnøgle skal altid ”bibbes” ind fremvises på forlangende.
 • Kun adgang for personer over 15 år.
   

ORDENSREGLER for Fitness &Motion

 • Adgang til Fitness og Motion er kun for personer med gyldig adgangsnøgle.
 • Det er ikke tilladt at åbne for personer uden gyldig adgangsnøgle, dette vil medføre øjeblikkelig
  bortvisning og inddragelse af medlemskab.
 • Adgangsnøgle skal forevises på forlangende af personale tilknyttet Fitness & Motion.
 • Det er kun tilladt at benytte Fitness & Motion med indendørs fodtøj.
 • Der må ikke medbringes eget træningsudstyr.
 • Barbering og andre former for soignering i bad er ikke tilladt af hygiejniske grunde.
 • Hjælp med at holde orden og rydde op efter dig selv.
 • Maskinerne skal efterlades aftørret ved brug af spray/klude.
 • Tøj, tasker mv skal anbringes i omklædningsrum.
 • Det er ikke tilladt at nyde mad og alkohol i Fitness & Motion.
 • Overtrædelse af nærværende reglement kan medføre inddragelse af medlemskab uden tilbagebetaling.
 • Træning i motionscenteret er på eget ansvar.


Brud af reglementet vil medføre advarsel og i yderste konsekvens bortvisning.

Bestyrelsen.

Firmaidræt Køge